شرکت کارگزاری آرمون بورس
(کارگزار رسمی بورس، فرابورس و بورس کالا)

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

 

صادق عجمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مالی)

سوابق اجرایی:

  • نماینده کانون در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس


محمود مقدسی 

عضو موظف هیئت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری

 

معصومه رمضانی

رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دی ان ان