شرکت کارگزاری آرمون بورس
(کارگزار رسمی بورس، فرابورس و بورس کالا)

دفاتر و شعب

شعبه/تالار معامله گر مسئول پذیرش
تالار حافظ (تالار بورس اوراق بهادار تهران) علی امیری --
تالار فرعی  مرضیه خوبان نغمه مقدسی
 تالار اختصاصی نرگس صنمی پونه یاسینی ویستی
کرج پریسا مصطفائی زهرا بهرامی
اصفهان محمد طوطیان اصفهانی مهری یار محمدیان حسین آبادی
قم مرضیه ربانی حسین حسینی
کیش -- --
اندیشه -- مسعود اژدهاک
دی ان ان