|   شماره حساب های شرکت   |

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری آرمون بورس به منظور واریز مبلغ بدهی ناشی از خرید اوراق بهادار، به شرح جدول ذیل است. لطفا حتما بر روی فیش واریزی، نام و نام خانوادگی خودتان به عنوان صاحب کد معاملاتی قید شود. حتی در صورتی که پرداخت و واریز توسط شخص دیگری به نیابت از شما انجام میشود، باید نام شما را به عنوان پرداخت کننده بر روی فیش قید نماید. خوانا بودن و بدون خط خوردگی نام و نام خانوادگی حائز اهمیت است.
• فیش واریزی را به شماره 66532557، فکس نمایید.
• به منظور تسریع در ثبت مبلغ واریزی شما در حساب کارگزاری، حساب بانک ملی توصیه می‌شود.

نام بانک کد شماره حساب شماره شبا
ملی 695 0105567339003 41-0170-0000-0010-5567-3390-03
سامان 849 849-40-51251-1 35-0560-0849-0400-0051-2510-01
کوثر 174 31741100271-29
اقتصاد نوین 170 170-2-3609628-1 79-0550-0170-0020-3609-6280-01