|   آشنایی با معاملات برخط   |

معاملات بر خط ( Online Trading ) شیوه و فرآیندی برای ارسال سفارش خرید یا فروش سهام توسط مشتریان است که در صورتی که سفارش ارسالی شرایط انجام معامله را نیز داشته باشد، معامله خواهد شد. در این شیوه، مشتریان شرکت‌های کارگزاری در بستری نرم افزاری که کارگزار برای آنها فراهم نموده، در صورتی که به شبکه اینترنت دسترسی داشته باشند، میتوانند از آن استفاده نمایند. برای بهره مندی از چنین مزیت قابل توجه ای تنها کافی است که مشتری طی یک قراردادی متقاضی استفاده از چنین سامانه ای شده و فرمهای مربوطه را تکمیل نماید. بدون تردید این شیوه دارای مزایایی برای مشتریان است که به اختصار میتوان پاره ای از آنها را بر شمرد:
• ارسال سفارش خرید و فروش در هر لحظه از ساعات معاملات بدون مراجعه یا تماس با کارگزار و از هر نقطه جغرافیائی
• عدم نیاز به حضور فیزیکی در دفاتر کارگزاری به منظور امضای سفارش های ارسالی
• دسترسی به گردش حساب و رویت عملیات انجام شده و اطلاع از آخرین وضعیت حساب
• امکان واریز وجه سفارش‌های خرید به صورت الکترونیکی و انتقال وجوه مذکور از حساب مشتری به حساب کارگزار
• امکان ارسال درخواست واریز وجه ناشی از فروش سهام توسط مشتری