|   قیمت های چرخشی   |

شاخص کل: |  تعداد شرکت مثبت: | تعداد شرکت منفی: | تعداد شرکت بدون تغییر: | ۲۰۱۹/۰۶/۱۸ ۰۴:۲۳

6/18/2019 4:23:24 AM
در حال بازیابی اطلاعات