|   تحلیل بنیادی   |
فولای در سال 1398 چه میزان سود میتواند بسازد؟
4/17/2019 9:31:00 AM
کدام خودروساز در زمستان بیشتر از پاییز فروش داشته اند؟؟
4/16/2019 3:08:00 PM
شپترو و شغدیر 2 شرکت تولید کننده پی وی سی در زمستان کمتر از پاییز فروش داشته اند شبصیر که ای بی اس تولید می کند در زمستان بیشتر از پاییز فروش داشته است
4/16/2019 2:44:00 PM
فروش متانول سازها (شفن – زاگرس – شخارک) در زمستان کمتر از فصل پاییز بوده است.
4/16/2019 12:36:00 PM
در پلیمری ها (مارون و شاراک) وضعیت فروش در زمستان بهتر از پاییز بوده ولی جم کمتر از پاییز فروش داشته است
4/16/2019 12:05:00 PM
فروش اوره ای ها (شیراز و کرماشا) در زمستان کمتر از فصل پاییز بوده ولی خراسان در زمستان بیشتر از پاییز فروش داشته است.
4/16/2019 11:46:00 AM
افزایش فروش در 3 ماهه زمستان نسبت به پاییز برای نماد نوری و پارس
4/16/2019 11:17:00 AM
4/10/2019 4:19:00 PM
تحلیل و بررسی شرکت فولادسازی کاوه در سال 98 ، پیش بینی سود شرکت در سال 98
4/8/2019 4:56:00 PM
زمستان خوب برای این صنعت تکرار خواهد شد؟
4/8/2019 9:42:00 AM