|   تحلیل بنیادی   |
بررسی متغیرهای صنعت فولاد بر سودآوری شرکت های فولادی
6/17/2019 11:21:00 AM
6/16/2019 3:43:00 PM
نرخ های جهانی فولاد و دلار چه تاثیری بر سود شرکت دارد
6/11/2019 1:16:00 PM
....خالص ارزش داراییهای واتی حدود 2.336 میلیارد تومان (519 تومان به ازای هر سهم) است. همچنین سود انباشته شرکت به ازای هر سهم
6/10/2019 4:03:00 PM
5/25/2019 1:30:00 PM
خالص ارزش داراییهای ومعادن حدود 22.842 میلیارد تومان (566 تومان به ازای هر سهم) است. همچنین سود انباشته شرکت به ازای هر سهم
5/22/2019 3:08:00 PM
خالص ارزش داراییهای وپخش حدود 2565 میلیارد تومان (3.054 تومان به ازای هر سهم) است. همچنین سود انباشته شرکت به ازای هر سهم
5/18/2019 2:10:00 PM
5/12/2019 11:49:00 AM
شرکت در سال 97 توانسته رشد بسیار خوبی را بسازد با توجه به شرایط پیش روی این شرکت میتواند رشد بیشتری را رقم بزند؟
5/7/2019 11:34:00 AM
تحلیل و بررسی شرکت پتروشیمی مارون در سال 97 به همراه پیش بینی سود شرکت در سال 98
5/5/2019 2:34:00 PM