|   گزارشات گمرک   |
مطابق با گزارش گمرک، ارزش صادرات در آذرماه بیش از 3 میلیارد و 391 میلیون دلار بوده است
1/6/2019 4:47:00 PM
نرخ تسعیر مورد استفاده برای اعلام ارزش دلاری، 8800 تومان
1/2/2019 9:11:00 AM
تحلیل روند صادراتی ایران با توجه به گزارش منتشر شده توسط گمرک
12/24/2018 4:49:00 PM
12/24/2018 4:31:00 PM
12/20/2018 3:31:00 PM
آمار صادرات گمرک مربوط به 20 قلم تعرفه اول با بیشترین ارزش صادراتی - 28 آذر 1397
12/19/2018 3:11:00 PM
آمار صادرات گمرک مربوط به 20 قلم تعرفه اول با بیشترین ارزش صادراتی - 25 آذر 1397
12/17/2018 4:05:00 PM
در 7 ماهه نخست سال 1397، مجموع صادرات دلاری ایران بیش از 27 میلیارد دلار بود که میانگین صادرات هر ماه تقریبا 3.9 میلیارد بوده است.
12/17/2018 11:09:00 AM
12/15/2018 3:23:00 PM
12/15/2018 3:14:00 PM