|   بر مدار بازار   |
بیشترین ارزش معاملات در این ماه، مربوط به فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران...
یک شنیه 04 مرداد 1398
یک شنیه 04 مرداد 1398
اگر بخواهیم جمع بندی از عملکرد این گروه داشته باشیم، می توان گفت که بهترین عملکرد در تیرماه مربوط به...
یک شنیه 04 مرداد 1398
اگر بخواهیم جمع بندی از عملکرد این گروه داشته باشیم، می توان گفت که بهترین عملکرد در تیرماه مربوط به...
یک شنیه 04 مرداد 1398
چهارشنبه 12 خرداد 1398
ثبت رکوردی جدید در رینگ صنعتی بورس کالا
سه شنبه 21 اردیبهشت 1398
ارزش معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در همن ماه، به بیش از 1691 میلیارد تومان رسیده است. فولاد ، ذوب، فملی ، فایرا و فخوز بیشترین سهم را در ارزش معاملات بورس کالا در فروردین ماه 1398 داشته اند
شنبه 13 فروردین 1398
مقایسه سهم سپرده غیر هزینه زا نسبت به کل سپرده در بانک های صادرات ، ملت ، پاسارگاد ، تجارت و سینا
شنبه 09 اسفند 1397
روند پرداخت سود سپرده کوتاه مدت در بانکها به تفکیک ماهانه ( وکار ، وسینا ، وتجارت ، وبملت ، وپاسار ، وبصادر )
چهارشنبه 06 اسفند 1397
در گزارش میتوانید تراز بهمن ماه بانک ها را مشاهده کنیم
شنبه 02 اسفند 1397