|   آمار گمرک ایران(بیشترین ارزش کالاهای صادراتی-24 آذ...   |
تاریخ انتشار: 12/15/2018 3:23:00 PM تعداد بازدید: 177 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: khabarizadd
آمار گمرک ایران(بیشترین ارزش کالاهای صادراتی-24 آذرماه 1397)

در جداول زیر 20 قلام کالای صادراتی ایران را که بیشترین ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده اند مشاهده میکنید.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code