|   آمار گمرک ایران(بیشترین ارزش کالاهای صادراتی-28 آذ...   |
تاریخ انتشار: 12/19/2018 3:11:00 PM تعداد بازدید: 337 تعداد نظرات ارسالی: 2 نویسنده: khabarizadd
آمار گمرک ایران(بیشترین ارزش کالاهای صادراتی-28 آذرماه 1397)
آمار صادرات گمرک مربوط به 20 قلم تعرفه اول با بیشترین ارزش صادراتی - 28 آذر 1397

متانول، پلی اتیلن و سنگ آهن بیشترین ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند.
printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code