|   خلاصه ای از وضعیت پتروشیمی غدیر وبررسی احتمال تعدی...   |
تاریخ انتشار: 12/25/2018 9:25:00 AM تعداد بازدید: 236 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: khabarizadd
خلاصه ای از وضعیت پتروشیمی غدیر وبررسی احتمال تعدیل مثبت در سال 1397
در 12 ماهه سال در صورت ادامه همین روند فروش شرکت می تواند به سود بالایی به ازای هر سهم برسد


شرکت در آذر ماه 10.679 تن پی وی سی تولید و 9.220 تن به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش آذر ماه بیش از 7.300.000 تومان به ازای هر تن بوده است و جمع مبلغ فروش در آذر ماه به بیش از 466 میلیارد تومان رسیده است.
بدین ترتیب انتظار می رود در 9 ماهه شرکت سود خالصی در حدود 55 تا 65 تومان به ازای هر سهم به بازار ارائه دهد.
برای 12 ماهه هم در صورت ادامه همین روند فروش شرکت می تواند به سود 100 تومانی به ازای هر سهم برسد.


تحلیل حساسیت سود هر سهم غدیر به ازای تغییرات نرخ فروش و نرخ تسعیر ارز 

 

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code