|   نگاهی اجمالی و خلاصه به بودجه پیشنهادی دولت به مجل...   |
تاریخ انتشار: 12/29/2018 3:11:00 PM تعداد بازدید: 398 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
نگاهی اجمالی و خلاصه به بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1398

بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 
نگاهی اجمالی و خلاصه به بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1398

( کارگزاری آرمون بورس )


در هفته گذشته بودجه 1398 کشور توسط رییس جمهور به مجلس ارائه شد. مجموع منابع کشور (مصارف) در بودجه 98 بیش از 1.703.233 میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه 1397 بیش از 39 درصد افزایش یافته است. در جداول زیر  .ترکیب منابع و مصارف در بودجه 1398 و مقایسه آن با بودجه 1397 قابل مشاهده است

 

منابع بودجه

 

ترکیب منابع بودجه 1398
منابع بودجه 1398 وتغییرات آن نسبت به سال 1397در بخش منابع بودجه، بیشترین تغییر مربوط به افزایش 52 درصدی منابع شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها و افزایش 38 درصدی واگذاری داراییهای سرمایه ای و کاهش 19 درصدی واگذاری داراییهای مالی است.

مصارف بودجه

 ترکیب مصارف بودجه 1398


مصارف بودجه 1398 و تغییرات آن نسبت به سال  1397در بخش مصارف بودجه، بیشترین تغییر مربوط به افزایش 52 درصدی مصارف شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها و افزایش 31 درصدی هزینه ها یا ختصاصی دولت و کاهش 19 درصدی تملک داراییهای مالی است. مهمترین بخش بودجه، بخش مربوط به درآمدها و هزینه های دولت است. در جدول و نمودار های زیر خلاصه درآمدها و هزینه های دولت قابل مشاهده است .


خلاصه درآمد ها و هزینه های دولت
مجموع درآمدهایپیش بینی شده دولت در بودجه 1398 حدود 209 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1397، حدود 3 درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی است که بیش از 74 درصد آن را تشکیل میدهد. در بخش هزینه ها، دولت در بودجه 1398 پیش بینی حدود 321 هزار میلیارد تومان هزینه را داشته که نسبت به سال 1397، حدود 9 درصد افزایش داشته است. رفاه اجتماعی و جبران خدات کارکنان دولت مجموعا سهمی 68 درصدی از هزینه های دولت را به خود اختصاص داده اند. تراز عملیاتی بودجه نیز با افزایش 44 درصدی از منفی 78 هزار میلیارد تومان به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است.


ترکیب درآمد ها و هزینه های دولت و روند تغییرات آن در سالهای 1397 و 1398در بخش خلاصه واگذاری و یا تملیک دارایی سرمایه ای، پیش بینی دولت واگذاری 148 هزار میلیارد تومان دارایی سرمایه ای (افزایش 38 درصدی نسبت به 1397) و 62 هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای (تقریبا بدون تغییر نسبت به سال 1397) بوده است.  مهمترین سرفصل در این بخش، پیش بینی 143 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی برای سال 1398 است که نسبت به سال قبل افزایش 41 درصدی را شاهد هستیم.خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی


در بخش خلاصه واگذاری و یا تملیک دارایی مالی، پیش بینی دولت واگذاری 51 هزار میلیارد تومان دارایی مالی (کاهش 19 درصدی نسبت به 1397) و 25 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی (کاهش 19 درصدی نسبت به سال 1397) بوده است. مهمترین سرفصل در این بخش، پیش بینی 44 هزار میلیارد تومان منابع حاصل ازفروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی برای سال 1398 است که نسبت به سال قبل افزایش 14 درصدی را شاهد هستیم.


خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی


این روزها بحث در مورد نفت و سهم آن در بودجه و اینکه چه میزان مبالغ مربوط به آن در بودجه واقع گرایانه پیش بینی شده است ، خیلی داغ است. یک بررسی اجمالی بر روی مبلغ ذکر شده در بودجه می تواند ما را در پاسخ به این سوال ها یاری رساند. 143 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت در بودجه پیش بینی شده است که با توجه به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و 14.5 درصدی شرکت ملی گاز از درآمد نفتی کشور، می توان به این نتیجه رسید مجموع در آمد نفتی کشور در بودجه حدود 220 هزار میلیارد تومان است. با فرض اینکه دولت بتواند روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر کند (حتی با لحاظ کردن 365 روز کاری) و قیمت هر بشکه نفت 55 دلار باشد، میانگین نرخ دلار برابر 7.300 تومان برای سال بعد خواهد بود . (با فرض اینکه در بودجه پیش بینی تامین کالای اساسی با نرخ 4200 تومان دیده شده) به نظر می رسد در صورت عدم تغییر افزایش صادرات نفت از 1.5 میلیون بشکه در روز، برای سال آینده باید شاهد افزایش نرخ دلار در سامانه نیما برای تامین منابع ریالی بودجه باشیم.
سناریو مختلف میانگین نرخ دلار برای رسیدن به درآمد 220 هزار میلیارد تومانی بودجه حاصل از صادرات نفت نگاهی اجمالی و خلاصه به بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1398.pdfprintrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code