|   تحلیل بنیادی پاکشو و جایگاه آن در صنعت شوینده   |
تاریخ انتشار: 1/27/2019 10:01:00 AM تعداد بازدید: 325 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
تحلیل بنیادی پاکشو و جایگاه آن در صنعت شوینده

در حال حاضر تعداد 220 واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند که حدود 70 درصد تولید در اختیار 15 واحد صنعتی بزرگ است .گروه .صنعتی پاکشو یکی از بزرگترین شرکت های  این  صنعت می باشد


 در حال حاضر تعداد 220 واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند که حدود 70 درصد تولید در اختیار 15 واحد صنعتی بزرگ است .درحالی که گروه صنعتی پاکشو یکی از بزرگترین شرکت های  این صنعت می باشد.

شرکت تولیدي پاکشو در سال 1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 28/11/1392 نام شرکت به گروه صنعتی پاکشو تغییریافته است. همچنین شرکت بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاککننده، محصوالت بهداشتی و کارهاي تولیدي و بازرگانی، سرمایهگذاري، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.
شرکت تولیدي پاکشو در سال 1351 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 28/11/1392 نام شرکت به گروه صنعتی پاکشو تغییریافته است. همچنین شرکت بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاککننده، محصوالت بهداشتی و کارهاي تولیدي و بازرگانی، سرمایهگذاري، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.


جهت مشاهده تحلیل کلیک نمایید


printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code