|   بازار بی ترمز (گزارش 9 بهمن ماه 1397)   |
تاریخ انتشار: 1/29/2019 3:38:00 PM تعداد بازدید: 48 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
بازار بی ترمز (گزارش 9 بهمن ماه 1397)

در روزهای که بازار با کاهش روربه رو است میتوانید ارزش معاملات و حجم آن امروز ، گزارشی از نماد ها و مجامع پیش رو را بخوانید

جهت مطالعه کلیک نمایید

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code