|   تحلیل بنیادی شرکت پاکسان(شپاکسا)   |
تاریخ انتشار: 2/2/2019 10:48:00 AM تعداد بازدید: 592 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
تحلیل بنیادی شرکت پاکسان(شپاکسا)

افزیش چشمگیر سود هر سهم شرکت و حاشیه سود بالا این شرکت میتواند سال آینده همین روند سودسازی خود را ادامه دهد؟


 شركت توليدي پاك كن با مسئوليت محدود در سال 1341 در اداره ثبت شركتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است . بعد از آن در سال 1342 نام و نوع شركت به شركت سهامي پاك كن و سپس بنا بر تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 31مهر ماه 1349 به شركت سهامي خاص پاکـسان تغيير يافته است . همچنين به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 31/16/1373 نوع شركت از سهامي خاص به ســــهامي عام تبديل گرديده و در تاريخ 14/11/1373 سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرفته شده است . درحال حاضر شركت جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر است و واحد نهايي گروه شركت توسعه صنايع بهشهر ميباشد.


جهت مطالعه تحلیل کلیک نمایید

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code