|   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1397/11/...   |
تاریخ انتشار: 2/24/2019 3:18:00 PM تعداد بازدید: 218 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1397/11/30 ( بخش اول )

دزهراوی

گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  35.1 میلیارد تومان فروش  داشته است. مجموع فروش شرکت به 183 میلیارد تومان رسیده است. فروش شرکت در دیماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن خوب بوده است.

 

غشاذر

شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  18.4 میلیارد تومان فروش  داشته است. مجموع فروش شرکت به 173 میلیارد تومان رسیده است. فروش شرکت در دیماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بهتر بوده است.

 

سدشت

صنايع سيمان دشتستان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  14.2 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 57 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور 1398 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بهتر بوده است.

 

شغدیر

پتروشيمي غدير گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  57 میلیارد تومان فروش  داشته است. مجموع فروش شرکت به 547 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بهتر بوده است.

 

لبوتان

گروه صنعتي بوتان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  136 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش شوفاژ است) مجموع فروش شرکت به 1103 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بهتر بوده است.

 

خوساز

محورسازان ايران خودرو گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  14.4 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش اکسل 206 است ) مجموع فروش شرکت به 279 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بدتر بوده است.

 

تایرا

تراکتور سازي ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  88 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش تراکتور 399 است) مجموع فروش شرکت به 1041 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بدتر بوده است.


کروی

توسعه معادن روي ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  هیچگونه سود حاصل از  فروش  نداشته است.

همچنین این شرکت در بهمن ماه نیز سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

 

سفارس

سيمان فارس و خوزستان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  154 میلیون تومان سود حاصل از  فروش  داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه نیز سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

 

رتکو

بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  6 میلیارد تومان درآمد  شناسایی کرده است. مجموع درآمد شناسایی شده شرکت در یازدهمین ماه سال مالی به 61.5 میلیارد تومان رسیده است.

 

کطبس

دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات:

با عنایت به تشکیل جلسه کمیته پشتیبانی زغالسنگ در تاریخ 1397.10.15در خصوص نحوه قیمت گذاری زغالسنگ کنسانتره تحویلی به شرکت ذوب آهن اصفهان و باتوجه به توافق انجام شده فیمابین شرکت ذوب اهن اصفهان و انجمن زغالسنگ کشور قیمت خرید کنسانتره زغالسنگ بر مبنای 26.5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و بر پایه مشخصات فنی از تاریخ 01.09.1397 اجرایی می گردد.

 

فجر

فولاد امیرکبیر فجر کاشان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  50.8 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش محصولات گالوانیزه بوده  است) مجموع فروش شرکت به 804 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بدتر بوده است.

 

دسينا

لابراتوارهاي سينادارو گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  20.4 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش قطره است) مجموع فروش شرکت به 250 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بدتر بوده است.

 

 

 

 

 

 

فخوز

فولاد خوزستان در عملکرد 9 ماهه خود، با فروش  بیش از 7664 میلیارد تومانی، موفق به شناسایی سود خالص 2336 میلیارد تومانی (1614 ریال به ازای هر سهم) شده است. شرکت در دیماه نیز توانسته حدود 1097 میلیارد تومان محصول به فروش برساند. یعنی تا پایان دیماه مجموع فروش شرکت به بیش از 8761 میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به عملکرد شرکت در بهمن ماه در بورس کالا و همچنین آمار بسیار خوب صادرات شمش در بهمن ماه و همچنین افزایش نرخ ارز و نرخ شمش در بازار، به نظر شرکت بتواند تا پایان سال مالی 1397، مجموع فروش خود را در محدوده 11000 تا 11400 میلیارد تومان برساند و سود هر سهم شرکت پتانسیل قرار گرفتن در بازه 230 تا 250 تومان را دارا می باشد.

عملکرد این شرکت و شرکتهای دیگر که در حوزه صادرات فعال بوده و توانسته اند روند صادراتی خود را بعد از اعمال تحریم ها حفظ کنند، بیشتر در نظر داشته باشید. با این روند حرکتی نرخ ارز، شاهد جهش سود مناسبی در این شرکتها برای سال 1398 خواهیم بود.

 

لابسا

آبسال گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  12.1 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش کولر آبی است) مجموع فروش شرکت به 136 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بدتر بوده است.

 

کهمدا

شيشه همدان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  12.8 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 93.4 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 خرداد 1398 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بهتر بوده است.

 

ساراب

سیمان داراب گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  8 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش سیمان پاکتی تیپ ۲ است) مجموع فروش شرکت به 97 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن کمتر بوده است.

 

دالبر

البرز دارو گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۵۵.۳ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به جامدات است) مجموع فروش شرکت به ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

 

 

سرود

سیمان شاهرود گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۴ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش سیمان داخلی است) مجموع فروش شرکت به ۱۱۲ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بسیار کمتر بوده است.

 

کسرا

سرامیک های صنعتی اردکان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۸ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به گلوله های سایز ۱۵-۷۵  است) مجموع فروش شرکت به ۴۳.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

شاملا

معدني املاح ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  22 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 166 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

زمگسا

کشاورزی و دامپروری مگسال گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۸.۷ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شیر خام است) مجموع فروش شرکت به ۷۹ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

شبهرن

نفت بهران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  249 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به انواع روانکار است) مجموع فروش شرکت به 2065 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

سخزر

سیمان خزر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۹.۱ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به سیمان پاکتی داخلی  است) مجموع فروش شرکت به ۸۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

 

غسالم

سالمین گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۱۶ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به کیک است) مجموع فروش شرکت به ۱۳۶.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

سخاش

سیمان خاش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۱۰.۲ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به سیمان و کلینر است) مجموع فروش شرکت به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

قصفها

قند اصفهان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  22 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 267 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بسیار کمتر بوده است.

 

کپرور

دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات:

احتراماً پیوست تصویر نامه شماره 308167.60 مورخ 1.12.97 معاونت محترم معدنی وزارت صمت در خصوص افزایش نرخ کنسانتره زغالسنگ از تاریخ 1.9.97 بر اساس 5.26% قیمت شمش فولاد خوزستان به پیوست تقدیم می-گردد. بدیهی است پس از تعدیل قرارداد با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اثرات مالی سال 97 در سامانه کدال منتشر خواهد گردید

 

خريخت

صنايع ريخته گري ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  3 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 30 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

لخزر

صنعتی پارس خزر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۳۹.۴  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصولات سرمایشی و گرمایشی است) مجموع فروش شرکت به ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

 

 

ماديرا

صنايع ماشينهاي اداري ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  83 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصولات نمایشی است) مجموع فروش شرکت به 607 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

دلر

داروسازی اکسیر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۳.۶ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش آمپول است) مجموع فروش شرکت به ۴۱ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  کمتر بوده است.

 

فرآور

فرآوري مواد معدني ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  510 میلیون تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 83 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  کمتر بوده است. موجودی شرکت بسیار خوب است و باید منتظر رفع مشکلات صادرات شرکت های فعال در زمینه روی باشیم.

 

فاما

صنعتي آما گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  23 میلیون تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 152 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۱ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شاتون پراید است) مجموع فروش شرکت به ۱۱.۸ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل تقریبا در یک سطح بوده است.

 

چکاپا

گروه صنايع کاغذ پارس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  32.5 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 98.1 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آبان 1398 می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل تقریبا در یک سطح بوده است.

 

 

 

وپاسار

گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  1140 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل 1154 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 10160 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی و 8773 تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز بانک 1387 میلیارد تومان مثبت است.

وضعیت بانک از لحاظ عملیاتی مثبت بوده است

 

کسعدی

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۴.۹  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش کاشی کف است) مجموع فروش شرکت به ۵۹ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  با کمی افت روبه رو بوده است.

 

کگاز

شيشه و گاز گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  10 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 93 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل تقریبا در یک سطح بوده است.

 

دعبید

داروسازی عبید گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۶۷ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به قرص  است) مجموع فروش شرکت به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۰ آذر ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با افزلیش روبه رو بوده است.

 

فپنتا

صنعتی سپنتا گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۴۶.۵ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به لوله سیاه  است) مجموع فروش شرکت به ۳۲۱ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبه رو بوده است.

 

غاذر

کشت و صنعت پياذر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  1.8  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به پودر کتلت 110 گرمی معادل 0.9 میلیارد تومان است) مجموع فروش شرکت به 12.9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن افزایش پیدا کرده است

 

 

زگلدشت

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۷.۸ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شیر است) مجموع فروش شرکت به ۷۰.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبه رو بوده است.

 

زدشت

مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  9.4  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شیر خام  می باشد) مجموع فروش شرکت 97 به  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

 فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن افزایش پیدا کرده است

 

بموتو

شرکت موتوژن گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۶۴ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به  الکترو موتورکولری است) مجموع فروش شرکت به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است.

 

والبر

گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  80 میلیون تومان سود حاصل از  فروش  داشته است.

همچنین این شرکت در بهمن ماه نیز سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

 

زپارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۲.۸ میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شیر است) مجموع فروش شرکت به ۵.۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۰ آذر ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با اندکی افزایش روبه رو بوده است.

 

سرچشمه

سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  2.3 میلیارد تومان سود حاصل از  فروش  داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه نیز سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

 

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code