|   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳...   |
تاریخ انتشار: 2/24/2019 4:00:00 PM تعداد بازدید: 141 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ( بخش دوم )

وسپه

سرمايه گذاري سپه گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  سود حاصل از  فروش  نداشته است.

همچنین این شرکت در بهمن ماه 4 میلیون ریال سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده است.

 

فنورد

نورد و توليد قطعات فولادي گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  29 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 348 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  با کمی افت روبه رو بوده است.

 

زاگرس

پتروشيمي زاگرس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  565  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به متانول  می باشد) مجموع فروش شرکت 6883  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

میانگین نرخ تبدیل ارز جهت فروش صادراتی در بهمن ماه حدود ۸۳۰۰۰ ریال بوده است

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن کاهش پیدا کرده است

 

خنصير

مهندسي نصير ماشين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  1.5 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 25.8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

 فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  با کمی افت روبه رو بوده است.

 

فخاس

مجتمع فولاد خراسان  گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه فروش خوب  340 میلیارد تومانی را  داشته است. مجموع فروش شرکت به 2585 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با افزایش خوبی روبه رو بوده است.

 

تکنو

شرکت مهندسی تکنوتار گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۱.۴  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش تلمبه ها و دیسپنسرها است) مجموع فروش شرکت به۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  با  افت روبه رو بوده است.

 

وساخت

سرمايه گذاري ساختمان ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 465 میلیون سود حاصل از  فروش  داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه  سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

 

فخوز

فولاد خوزستان  گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه فروش خوب  1276 میلیارد تومانی را  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 10038 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

نرخ های فروش نیز رشد خوبی داشته اند.

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با افزایش خوبی روبه رو بوده است.

 

جم

پتروشيمي جم گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه فروش خوب  771 میلیارد تومانی را  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 7239 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 29 اسفند 1397 می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با افزایش روبه رو بوده است.

 

غگرجی

شرکت بیسکویت گرجی گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۱۴.۶  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به بیسکویت ساده  است) مجموع فروش شرکت به ۸۷.۷  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است.

 

بنیرو

شرکت نیرو ترانس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۲۸.۶  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ  است) مجموع فروش شرکت به ۱۲۱.۷  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است.

 

چافست

شرکت افست گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  22  میلیارد تومان فروش داشته است.

مجموع فروش شرکت به 71.4  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور 1398 می باشد) با توجه به اينکه توليد،توزيع و انتشار کتب درسي ابتدائي فعاليت اصلي شرکت افست مي باشد و به علت اينکه توزيع و انتشار و فروش کتب مذکور از ابتداي زمستان هر سال شروع و عمدتاً در تابستان صورت ميگيرد لذا فروش و همچنين سود پيش بيني شده شرکت به صورت فصلي قابليت مقايسه ندارد.

 

غگلستا

شير پاستوريزه پگاه گلستان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  13.7  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ  است)

مجموع فروش شرکت به 134 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش خوبی روبه رو بوده است.

 

شگل

شرکت گلتاش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۴۷.۵  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصول شامپو است) مجموع فروش شرکت به ۹۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۰ آذر ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبرو بوده است.

 

غشان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۲۰.۵  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصول تولیدی شیر است) مجموع فروش شرکت به ۱۸۶.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش خوبی روبرو بوده است.

 

کاسپین

داروسازی کاسپین تامین گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۲۶.۵  میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به داروهای تزریقی است) مجموع فروش شرکت به ۲۲۶.۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبرو بوده است.

 

کدما

شرکت معدنی دماوند گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۲۶۳ میلیون تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به پوکه معدنی است) مجموع فروش شرکت به ۹.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با کاهش تقریبا زیادی روبرو بوده است.

 

سصوفی

کارخانجات سیمان صوفیان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۸.۸ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به سیمان تیپ۲ پاکتی است) مجموع فروش شرکت به ۱۴۷.۳ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افت زیادی روبرو بوده است.

 

دفرا

فراورده های تزریقی و دارویی ایران  گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۱۶.۶ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محلول ۵۰۰ سی سی است) مجموع فروش شرکت به ۱۰۶.۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

دکوثر

داروسازی کوثر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۱۸.۲ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به کپسول است) مجموع فروش شرکت به ۱۹۹.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل تقریبا برابر است

 

شتوکا

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۴.۸ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به انواع رنگ های صنعتی است) مجموع فروش شرکت به ۳۹.۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبرو بوده است.

 

کترام

تولیدی کاشی تکسرام گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۴.۸ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصول لعابدار سایز ۶۰در ۱۲۰ است) مجموع فروش شرکت به ۴۸.۹ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبرو بوده است.

 

کمنگنز

معادن منگنز ایران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۷.۲ میلیارد تومان فروش داشته است.

مجموع فروش شرکت به ۵۳.۳ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش روبرو بوده است.

 

غمهرا

گروه تولیدی مهرام گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۲۴.۹ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به گروه سس است) مجموع فروش شرکت به ۲۱۸.۷ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

چدن

تولیدی چدن سازان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۲۰.۶ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به غلتک است) مجموع فروش شرکت به ۱۱۹.۱ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.

 

 

کبافق

شرکت معادن بافق گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  شرکت فروش نداشته است.

مجموع فروش شرکت به ۴.۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

 

قشهد

شرکت شهد قند خوی گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۳۹.۶ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به شکر چغندر بهاره است) مجموع فروش شرکت به ۱۶۵.۷ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

سنیر

سیمان سفید نی ریز گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۳.۴ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به سیمان سفید پاکتی داخلی است) مجموع فروش شرکت به ۳۷.۶ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل تقریبا برابر میباشد.

 

افق

 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۵۳۷.۹ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به محصولات خوراکی است) مجموع فروش شرکت به ۴۵۵۱.۹ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

سشمال

شرکت سیمان شمال گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۱۰.۴ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به سیمان خاکستری است) مجموع فروش شرکت به ۱۹.۷ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۰ آذر ۱۳۹۸ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین ماه های قبل شرکت با افزایش همراه بوده است.

 

تکمبا

شرکت کمباین سازی ایران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۲.۱  میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به فروش قطعات است) مجموع فروش شرکت به ۷.۹ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن  با  افت روبه رو بوده است.

 

 

 

وغدیر

سرمايه گذاري غدير گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 588 میلیون تومان، سود حاصل از  فروش  داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه  10.4 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده است.

 

دسبحا

گروه دارويي سبحان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 1173 میلیون تومان سود حاصل از  فروش  داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه  26 میلیون تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده است.

 

فلوله

لوله و ماشین سازی ایران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۲۱.۹ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط لوله های نشکن است) مجموع فروش شرکت به ۱۶۲.۴ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

نوین

بيمه نوين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  49 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 41 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 696 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)  و 316 میلیارد  تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 380 میلیارد تومان مثبت است.

وضعیت بیمه از لحاظ عملیاتی در سال مالی فعلی، مثبت بوده است

 

قپيرا

فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 62.5 میلیارد تومان فروش داشته است. مجموع فروش شرکت به 210 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 تیر 1398 می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

دفارا

داروسازي فارابي گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 44 میلیارد تومان فروش داشته است.

مجموع فروش شرکت به 310 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای  قبل با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

 

ما

بيمه ما گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  74 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 26.4 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 595 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)  و 240 میلیارد  تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 355 میلیارد تومان مثبت است.

وضعیت بیمه از لحاظ عملیاتی در سال مالی فعلی، مثبت بوده است

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code