|   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳...   |
تاریخ انتشار: 2/25/2019 4:39:00 PM تعداد بازدید: 156 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ( بخش ششم )

غگز

شرکت گز سکه عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 390میلیون تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به گز است)

مجموع فروش شرکت به 4.4 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل تقریبا ثابت بوده است

 

فملی

ملي صنايع مس ايران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 1283 میلیارد تومان فروش  داشته است. مجموع فروش شرکت به 8235 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل بسیار بهتر بوده است

 

ومعلم

بيمه معلم گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  139.4 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 117 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 1415 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)  و 777 میلیارد  تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 638 میلیارد تومان  است.

وضعیت بیمه از لحاظ عملیاتی در سال مالی فعلی،  بوده است


کرماشا

صنايع پتروشيمي کرمانشاه عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 74 میلیارد تومان فروش  داشته است. مجموع فروش شرکت به 808 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل تغییر خاصی نکرده است

اوره صادراتی را هم حدود 220 تا 230 دلار فروخته است.

 

حخزر

کشتیرانی دریای خزر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  ۳۴.۷ میلیارد تومان درامد شناسایی شده  داشته است. بیشترین درامد مربوط به  حمل شناور های ملکی می باشد

مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به ۲۶۱ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

 

ارفع

آهن و فولاد ارفع عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 192 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 2262 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل تغییر خاصی نکرده است

 

دکیمی

صنعتي کيميدارو عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 17.6 میلیارد تومان فروش  داشته است.

مجموع فروش شرکت به 118 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل بسیار بهتر بوده است

 

کشرق

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود  عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 2.4 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به ذغالسنگ کک شو کیفی درجه یک است)

مجموع فروش شرکت به 12.7 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی  داشته  است

 

 

قنیشا

شرکت قند نیشابور عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 7.6 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به شکر سفید است)

مجموع فروش شرکت به 69.6 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل با کاهش رو به  رو بوده است

 

اوان

مبین وان کیش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  6.8 میلیارد تومان درامد شناسایی شده  داشته است. بیشترین درامد مربوط به خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه  می باشد مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 80.1 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن کاهشی بوده است.

 

اتکای

بيمه اتکايي ايرانيان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه  4.7 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 0.6 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

در مجموع عملکرد 2 ماهه نیز 6.3 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی)  و 0.7 میلیارد  تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 5.6 میلیارد تومان  است.

وضعیت بیمه از لحاظ عملیاتی در سال مالی فعلی،  بوده است

 

خراسان

توضیحات تکمیلی شرکت در مورد اوره: در راستاي شفاف سازي مورخ 1397.10.30 آخرين پيگيريها مربوط به تصويب آزاد سازي نرخ اوره داخلي در جلسه کارگروه ستاد تنظيم بازار تشکيل شده در تاريخ 1397.11.28 است که اين موضوع بايد در هيات دولت مصوب و سپس به شرکتها ابلاغ شود که تاکنون ابلاغيه آن صادر نگرديده است. بنابراين همچون گذشته، نرخ اوره داخلي تحويلي به دولت در جدول فوق به ازاي هر کيلوگرم 6,125 ريال منظور شده است. بديهي است به محض ابلاغ مصوبه هيات دولت در خصوص تغيير نرخ، مراتب از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار سهامداران محترم خواهد رسيد .

 

غدیس

شرکت پاکدیس  عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 16.8میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به انواع آبمیوه است)

مجموع فروش شرکت به 169 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی  داشته  است

شرانل

نفت ايرانول  عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 207 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به روانکار است)

مجموع فروش شرکت به 1815 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی  داشته  است

 

بکهنوج

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 13.6 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به انرژی نیروگاه  است)

مجموع فروش شرکت به 13.6 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30دی 1398 می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با کاهش رو به  رو بوده است

 

دارو

شرکت دارو پخش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 55 میلیارد تومان فروش  داشته است. (بیشترین فروش متعلق به قرص است) مجموع فروش شرکت به 430.4  میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)

فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی  داشته  است

 

وخاور

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396.08.10  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.09.18 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397.12.06 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

حکمت
بانک حکمت ايرانيان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 26 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل 34 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 3079 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی و 3911 تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز بانک 831 میلیارد تومان منفی است.
وضعیت بانک از لحاظ عملیاتی مثبت بوده است

مداران
شرکت داده پردازی ایران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 8 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به خدمات داده پردازی می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 143/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن کاهش یافته است بوده است

ثمسکن
گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 73 میلیون تومان سود حاصل از فروش داشته است.
همچنین این شرکت در بهمن ماه سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

بسویچ
شرکت پارس سویچ گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۳۲.۴ میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت به ۱۶۲.۳ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل آن بالاتر بوده است

نطرین
شرکت عطرین نخ قم بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 8/3 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به نخ 100/48 DLY تاب 800 است)
مجموع فروش شرکت به 71/6 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد بسیار خوبی داشته است

خچرخش
شرکت چرخشگر گزارش بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 24 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به گیربکس سنگین است) مجموع فروش شرکت به 120 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد بسیار خوبی داشته است

غدام
شرکت خوراک دام پارس عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 1/6 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به دان مرغ است)
مجموع فروش شرکت به 3/5 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30آذر 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با کاهش رو به رو بوده است .


کطبس

ذغال سنگ نگين طبس عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 5/3 میلیارد تومان فروش داشته است.  مجموع فروش شرکت به 44 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی داشته است


شاراک

پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 469 میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت به 4670 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی داشته است


غدشت
شرکت دشت مرغاب عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 25 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به محصولات بسته بندی است)
مجموع فروش شرکت به 222/4 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 خرداد 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل با کاهش رو به رو بوده است

دسبحان
شرکت سبحان دارو بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 24/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به قرص و داژه است)
مجموع فروش شرکت به 237/6 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی داشته است

 

وبملت
بانک ملت گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 1812 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل 1101 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 18662 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی و 13549 تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز بانک 5113 میلیارد تومان  است.

بساما
بيمه سامان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 86 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 50 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 885 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 410 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 475 میلیارد تومان  است.


بکاب
شرکت صنایع جوشکاب یزد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 1/4 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به کابل برق است) مجموع فروش شرکت به 5/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد داشته است

لوتوس
تامين سرمايه لوتوس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 24/3 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. سال مالی شرکت 30 دی 1398 می باشد و این ماه اولین ماه عملکردی در سال مالی جدید شرکت است.

ستران
شرکت سیمان تهران بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 31/1 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به سیمان داخلی است)
مجموع فروش شرکت به 292/2 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد خوبی داشته است

حفارس
حمل ونقل بين المللي خليج فارس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 12 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 105 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

 

ملت
بيمه ملت گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 48 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 49 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 739 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 384 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 355 میلیارد تومان  است.
وضعیت بیمه از لحاظ عملیاتی در سال مالی فعلی،  بوده است اما در این ماه عملکرد شرکت منفی بوده است

 

 

شپارس
شرکت بین المللی محصولات پارس بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 26/6 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به پودر و مایعات البسه است)
مجموع فروش شرکت به 133/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل تقریبا ثابت بوده است.

بورس
بورس اوراق بهادار تهران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 10/6 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 130 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، تغییر خاصی نکرده است

رمپنا
شرکت گروه مپنا گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 244/5 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به طرحهای سیکل ترکیبی می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 2808/2 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 فروردین 1398 می باشد)
درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن بالاتر بوده است.
همچنین درآمد دی ماه شرکت 432/9 میلیارد تومان بوده است که در بهمن ماه افت قابل توجهی داشته است


دجابر
شرکت داروسازی جابر ابن حیان بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 16/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به قرص و کپسول است)
مجموع فروش شرکت به 196/4 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های تقریبا ثابت بوده است

 

شپاکسا
شرکت پاکسان عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 60/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به پودرها است)
مجموع فروش شرکت به 123/1 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آذر 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل اندکی کاهش داشته است

غمارگ
شرکت مارگارین عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 83/5 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به روغن نباتی است)
مجموع فروش شرکت به 162/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آذر 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل افزایش داشته است

دیران
شرکت ایران دارو عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 8/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به کپسول است)
مجموع فروش شرکت به 71/3میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های افزایش داشته است

وپست
پست بانک ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 79 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل 62 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 715 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی و 568 تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز بانک 147 میلیارد تومان  است.

شخارک
پتروشيمي خارگ عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 165 میلیارد تومان فروش داشته است. متانول را 300 دلار فروخته است
مجموع فروش شرکت به 2706 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش ماه دی شرکت 185 میلیارد تومان بوده است. فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های کاهش داشته است نرخ تبديل ارز جهت فروش صادراتي بهمن ماه 83.396 ريال به ازاي هر دلار مي باشد. در بهمن ماه،يک محموله LPG و دو محموله متانول بارگيري شده است.
ميانگين نرخ تبديل ارز جهت فروش صادراتي 11 ماهه ، مبلغ 75.513 ريال به ازاي هر دلار مي باشد.

وبیمه
سرمايه گذاري صنعت بيمه گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 519 میلیون تومان سود حاصل از فروش داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

وامید
مديريت سرمايه گذاري اميد گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه سود حاصل از فروش نداشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه 95 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده است. 

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code