|   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳...   |
تاریخ انتشار: 2/27/2019 3:03:00 PM تعداد بازدید: 188 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ( بخش هفتم )

خرینگ
شرکت رینگ سازی مشهد عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 20/8 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به رام زیر موتور پژو 405 است)
مجموع فروش شرکت به 243/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه هایثابت بوده است

غچین
شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۱۲.۶ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به انواع کنسرو غیر گوشتی و رب است)
مجموع فروش شرکت به ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های افزایش داشته است

 لوتوس تامين سرمايه لوتوس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 24/3 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.
کدال مبلغ تجميعي تا آذر ماه قرارداد وزارت تعاون را در فرم ديماه منتقل ننموده است از اينرو اين مبلغ در قسمت اصلاحات آذرماه مبلغ تجميع ثبت شده است. تا جمع مبلغ تا ديماه درست نمايش داده شود.

کفرا
شرکت فرآورده های نسوز ایران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 24/1 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به آجرهای قلیایی است)
مجموع فروش شرکت به 196/6 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خوبی داشته است

 

 

آسيا
بيمه آسيا گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 394 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 351 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 3838 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 3439 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 399 میلیارد تومان  است.

فارس
صنايع پتروشيمي خليج فارس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه هیچگونه فعالیت خاصی نداشته است.

 

پترول
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 4468 میلیون تومان سود حاصل از فروش داشته است. همچنین این شرکت در بهمن ماه سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

پارسیان
بيمه پارسيان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 170 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 111 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 1791 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 1203 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 588 میلیارد تومان  است.

شپارس
شرکت نفت پاسارگارد عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 251/3 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق بهقير70/60 مورد استفاده در آسفالت است)
مجموع فروش شرکت به 1552/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است همچنین در دی ماه فروش 228/1 میلیارد تومانی را داشته که در بهمن نسبت به دی رشد داشته است.

 

فولای
صنايع فولاد آلياژي يزد عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 9/5 میلیارد تومان فروش داشته است. مجموع فروش شرکت به 100 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ میباشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل ثابت بوده است

سشرق
شرکت سیمان شرق عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 16/2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به سیمان است)
مجموع فروش شرکت به 79/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 شهریور ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل رشد داشته است.

کاوه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 168 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به شمش بیلت داخلی است)
مجموع فروش شرکت به 2858 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل کاهش داشته است شرکت در دی ماه 344میلیارد تومان فروش داشته است

پارس
شرکت پتروشیمی پارس عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 726/2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به استایرن منومر است)
مجموع فروش شرکت به 7966/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش داشته است همچنین نسبت به ماه گذشته که 690 میلیارد تومان فروخته است فروش بهتری را ثبت کرده است

 

کگل
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 969/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به گندله داخلی است)
مجموع فروش شرکت به 8449/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش بسیار خوبی داشته است همچنین نسبت به دی ماه که 993/7 میلیارد فروش داشته در این ماه کمتر فروخته است

سیمرغ
شرکت سیمرغ عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 56/8 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به تخم مرغ است)
مجموع فروش شرکت به 100/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آذر 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل افزایش خوبی داشته است

مبین
شرکت پتروشیمی مبین عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 752/2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به گاز است) مجموع فروش شرکت به 6192/7 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خوبی داشته است

افرا
شرکت افرا نت گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 11/7 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به خدمات ارائه شده می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 112/7 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

خگستر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه هیچگونه فعالیت خاصی نداشته است.

کی_بی_سی
کي بي سي( ک ب س ) گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 17/1 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 152 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، رشد داشته است

 

فرابورس
فرابورس ايران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 6/2 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 62 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است. وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، رشد داشته است

سیستم
شرکت همکاران سیستم گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 5 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به فروش نرم افزار می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 92/1 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن پایین تر بوده است.

توریل
توکا ريل گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 38 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 385 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است. وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

 

اپرداز
شرکت آتیه داده پرداز گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 14 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به فروش و ارائه خدمات می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 137/7 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماههای قبل آن بالاتر بوده است.

شفن
پتروشيمي فن آوران گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 210 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین مبلغ فروش مربوط به متانول می باشد) مجموع فروش شرکت 2231 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) نرخ فر وش متانول نیز حدود 190 دلار بوده است. فروش شرکت در بهمن ماه برابر با میانگین فروش ماههای قبل بوده است

وبانک
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه سود حاصل از فروش نداشته است.
همچنین این شرکت در بهمن ماه 159 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده است.

هاي_وب
داده گستر عصر نوين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 39/5 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 327 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

تاپکیش
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 12/6 میلیارد تومان درامد شناسایی شده داشته است. بیشترین درامد مربوط به فروش کاغذ می باشد
مجموع درامد های شناسایی شده شرکت به 30 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آذر 1398 می باشد) درامد شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین درامد ماه قبل آن پایین تر بوده است.

کپرور
فرآوري زغال سنگ پروده طبس گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 17 میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت 131 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت در بهمن ماه بهتر از میانگین فروش ماههای قبل بوده است
لازم به توضيح است موارد ذکر شده در اطلاعيه منتشر شده در تاريخ 97/12/4 در گزارش توليد و فروش بهمن‌ماه 97 اعمال نشده است. پس از امضاي الحاقيه قرارداد خريد کنسانتره زغالسنگ از سوي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان اثر تغييرات نرخ مذکور بر روي مبلغ فروش محاسبه و نتايج آن اعلام خواهد گرديد.

کوثر
بيمه کوثر گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 119 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 112 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 1392 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 805 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 587 میلیارد تومان  است.

پرداخت
به پرداخت ملت گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 143 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 1468 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

کتوکا
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 15/9 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به جرم است)
مجموع فروش شرکت به 112/9 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خوبی داشته است

حپترو
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 3/4 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 54 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بدتر بوده است

سپ
پرداخت الکترونيک سامان کيش گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 126 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 2 ماهه نیز 234 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به ماه قبل، بهتر بوده است

آپ
آسان پرداخت پرشين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 424 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 4332 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

خمهر
شرکت مهرکام پارس عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 23/2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به داشبورد خودرو است)
مجموع فروش شرکت به 361/3 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل کاهش داشته است

سمازن
سيمان مازندران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 16/3 میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت به 28 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 اسفند 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به ماه قبل افزایش خوبی داشته است

تنوین
تامين سرمايه نوين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 35 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 295 میلیارد تومان فورش شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، بهتر بوده است

بپاس
بيمه پاسارگاد گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 211 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) داشته و در مقابل 95 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 1930 میلیارد تومان حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) و 602 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز بیمه 1328 میلیارد تومان  است.

 

کیمیا
شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 15 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به کنسانتره روي اکسيده است)
مجموع فروش شرکت به 89 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است

شکلر
نيروکلر عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 16 میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت به 62 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 31 مرداد 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است

فجام
صنعتي جام دارو عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 3/4 میلیارد تومان فروش داشته است.
مجموع فروش شرکت به 30 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل بهتر بوده است

دریشمک
تولید و صادرات ریشمک عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه نتوانسته هیچ فروشی داشته باشد.

شپنا
پالايش نفت اصفهان گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۱,۶۲۰,۱۸۷ متر مکعب فروش داشته است. مجموع فروش شرکت به ۱۶,۷۱۷,۵۳۱ متر مکعب رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد) فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماههای قبل با افزایش تقریبی روبرو بوده است.همچنین شرکت در دی ماه۱,۵۲۳,۴۸۷ مترمکعب فروش داشته که در بهمن ماه با رشد همراه بوده است.

بترانس
شرکت ایران ترانسفو عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 89/1 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به ترانسفورماتور قدرت است )
مجموع فروش شرکت به 435 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است

فزرین
شرکت زرين معدن آسيا عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 17/5 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به کنسانتره روي است)
مجموع فروش شرکت به 128 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است همچنین شرکت در دی ماه 9/2 میلیارد تومان فروش داشته است که در بهمن رشد خوبی داشته است.

لسرما
شرکت صنایع سرما آفرین ایران عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 2/7 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به جیلر است) مجموع فروش شرکت به 29/4 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل کمی افزایش داشته است

داسوه
شرکت داروسازی اسوه عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 21/2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به قرص است)
مجموع فروش شرکت به 208/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است اما در ماه گذشته شرکت 33 میلیارد تومان فروش داشته است.

کگهر
شرکت سنگ آهن گوهر زمین عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 203.2 میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به کلوخه سنگ آهن است)
مجموع فروش شرکت به 480/8 میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت 30 آذر 1398 می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه قبل کاهش داشته است شرکت در دی ماه 277/6 میلیارد فروش داشته است

آسياتک
انتقال داده هاي آسياتک گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 26/4 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 287 میلیارد تومان درآمد شرکت بوده است.
وضعیت شرکت در این ماه، نسبت به میانگین ماههای قبل، تغییری نکرده است

قمرو
شرکت قند مرودشت عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه ۳۴/۳ میلیارد تومان فروش داشته است. (بیشترین فروش متعلق به شکر سفید است)
مجموع فروش شرکت به ۸۳/۵ میلیارد تومان رسیده است. (سال مالی شرکت ۳۱ تیر ۱۳۹۸ می باشد)
فروش شرکت؛ بهمن ماه نسبت به میانگین فروش ماه های قبل افزایش خیلی خوبی داشته است همچنین شرکت در دی ماه دی ماه ۸/۳ میلیارد تومان فروش داشته است که در بهمن رشد بسیار خوبی داشته است.

ونوين
بانک اقتصاد نوين گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 315 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته و در مقابل 360 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است.
در مجموع عملکرد 11 ماهه نیز 3779 میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی و 3826 تومان سود سپرده پرداخت کرده و تراز بانک 47 میلیارد تومان منفی است. وضعیت بانک از لحاظ عملیاتی منفی بوده است

واتی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) گزارش عملکرد بهمن ماه را منتشر کرده که در این ماه 2/4 میلیون تومان سود حاصل از فروش داشته است.
همچنین این شرکت در بهمن ماه سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی نکرده است.

وغدیر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/22 درمحل تهران، شهرک قدس (غرب) ،انتهاي بلوار شهيد دادمان ، پژوهشگاه نيرو ، سالن خليج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code