|   بررسی تغییر پرداخت سود کوتاه مدت بانکها از روز شما...   |
تاریخ انتشار: 3/6/2019 11:14:00 AM تعداد بازدید: 498 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
بررسی تغییر پرداخت سود کوتاه مدت بانکها از روز شمار به ماه شمار

روند پرداخت سود سپرده کوتاه مدت در بانکها به تفکیک ماهانه ( وکار ، وسینا ، وتجارت ، وبملت ، وپاسار ، وبصادر )


از ابتدای بهمن ماه، سود سپرده های کوتاه مدت از حالت روز شمار به ماه شمار تغییر پیدا کرد. این امر باعث کاهش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و کاهش هزینه های بانک خواهد شد. در جدول فوق، روند پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه 6 بانک بزرگ بورسی قابل مشاهده است. روند کاهشی سود سپرده پرداختی به حسابهای کوتاه مدت در بهمن ماه در هر 6 بانک کاملا مشخص است.

 به دلیل اینکه اعداد مربوط به مانده پایان دوره سپرده های کوتاه مدت به صورت مطلق است و میانگین روزانه یا 15 روزه نیست، سود های محاسبه شده چندان دقیق نمی باشد ولی روند حرکتی آن در ماههای مختلف قابل مقایسه است و هدف اصلی از نمایش این نمودار نیز مقایسه روند پرداخت سود به این نوع از سپرده ها است.
printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code