|   بررسی عملکرد صنعت خودرو در بهمن ماه 1397   |
تاریخ انتشار: 3/10/2019 3:38:00 PM تعداد بازدید: 510 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
بررسی عملکرد صنعت خودرو در بهمن ماه 1397

عملکرد گروه های خودروسازی  در بهمن ماه چگونه بوده است؟


در ماه بهمن، بهترین وضعیت فروش در صنعت خودرو مربوط به نمادهای خمحور، خچرخش، خفنر و خزر، خلنت، خکمک، خزامیا، ختراک و خموتور  بوده که فروش آنها در بهمن ماه بین 23 تا 13 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

همچنین  بدترین عملکرد در صنعت خودور مربوط به نمادهای خپارس، خکاوه، خاذین، خنصیر و خمهر بوده که فروش آنها در بهمن ماه بین 5 تا 6 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

خلاصه عملکرد شرکتهای گروه خودرو از ابتدای سال در جدول ذیل قابل مشاهده است
  

لطفا برای عضویت در کانال تلگرامی تحلیلی - خبری کارگزاری آرمون بورس، کلیک نمایید


printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code