|   بررسی عملکرد صنعت فولاد در بهمن ماه 1397   |
تاریخ انتشار: 3/11/2019 3:23:00 PM تعداد بازدید: 343 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
بررسی عملکرد صنعت فولاد در بهمن ماه 1397

عملکرد گروه های فولادی در بهمن ماه چگونه بوده است؟


در ماه بهمن، بهترین وضعیت فروش در صنعت فولاد، مربوط به نمادهای هرمز، فلوله، ذوب، فخاس، فخوز و فولاد بوده که فروش آنها در بهمن ماه بین 17 تا 13 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

همچنین  بدترین عملکرد در صنعت مربوط به نمادهای فجر، کاوه و فنورد بوده که فروش آنها در بهمن ماه بین 6 تا 8 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

خلاصه عملکرد شرکتهای گروه فولاد از ابتدای سال در جدول ذیل قابل مشاهده استprintrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code