|   بررسی عملکرد صنعت فلزات غیرآهنی در بهمن ماه 1397   |
تاریخ انتشار: 3/11/2019 3:41:00 PM تعداد بازدید: 226 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
بررسی عملکرد صنعت فلزات غیرآهنی در بهمن ماه 1397

عملکرد صنعت فلزات غیرآهنی در بهمن ماه چگونه بوده است؟


در ماه بهمن، میتوان گفت تمامی نمادهای این گروه ( به غیر از فاسمین و فرآور)  عملکرد خیلی خوبی داشته اند و  فروش آنها در بهمن ماه بین 31 تا 14 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

همچنین  بدترین عملکرد در صنعت مربوط به نمادهای فرآور و فاسمین بوده که فروش آنها در بهمن ماه بین 1 تا 6 درصد مجموع کل مبلغ فروش شرکت بوده است.

خلاصه عملکرد شرکت های گروه فلزات غیرآهنی از ابتدای سال در جدول ذیل قابل مشاهده استprintrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code