|   زمستانِ فولادی   |
تاریخ انتشار: 4/8/2019 9:34:00 AM تعداد بازدید: 419 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
زمستانِ فولادی

بررسی عملکرد فصل زمستان شرکت های فولادی


صنعت فولاد در یک نگاه


دومین گروه مورد بررسی ، شرکتهای فعال در صنعت فولاد می باشند. تمامی نمادهای این صنعت گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرده اند.  

در بین نمادهای این گروه:

بهترین عملکرد در فصل زمستان مربوط به نمادهای #فلوله، #ارفع، #ذوب، #هرمز، #فخوز، #فخاس، #فولاد و #فولاژ می باشد که توانسته اند در فصل پایانی سال 1397 بیش از 30 درصد از فروش کل سال خود را محقق نمایند.

بدترین عملکرد نیز مربوط به نمادهای #فجر و #فنورد است که عملکرد آنها در فصل پایانی سال کمتر از 25 درصد کل فروش آنها در سال 1397 بوده است.

به طور کلی عملکرد این صنعت در فصل زمستان سال 1397 بسیار عالی بوده است.

نمودار ذیل  به روشنی عملکرد شرکتهای فعال در این صنعت را در سال 1397 نشان می دهد.printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code