|   صنعت فلزات غیر آهنی در زمستان   |
تاریخ انتشار: 4/8/2019 9:42:00 AM تعداد بازدید: 269 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
صنعت فلزات غیر آهنی در زمستان

زمستان خوب برای این صنعت تکرار خواهد شد؟


صنعت فلزات غیر آهنی در یک نگاه♦️


سومین گروه مورد بررسی ، شرکتهای فعال در صنعت فلزات غیر آهنی می باشند.  

در بین نمادهای این گروه:

تمامی نماد شامل #فسرب، #فاسمین، #فنوال، #فایرا، #فملی، #زنگان، #فباهنر و #فراور توانسته اند در فصل پایانی سال 1397 بیش از 30 درصد از فروش کل سال خود را محقق نمایند.

به طور کلی عملکرد این صنعت نیز در فصل زمستان سال 1397 بسیار عالی بوده است.

نمودار ذیل  به روشنی عملکرد شرکتهای فعال در این صنعت را در سال 1397 نشان می دهد.printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code