|   تحلیل فروش سه ماهه زمستان صنعت خودرو و قطعات   |
تاریخ انتشار: 4/10/2019 4:19:00 PM تعداد بازدید: 378 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
تحلیل فروش سه ماهه زمستان صنعت خودرو و قطعات

آنالیز ماهانه خودرو 

♦️صنعت خودرو و قطعات در یک نگاه♦️


چهارمین گروه مورد بررسی ، شرکتهای فعال در صنعت خودرو و قطعات می باشند. تقریبا تمامی نمادهای این صنعت گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرده اند.  

در بین نمادهای این گروه:

بهترین عملکرد در فصل زمستان مربوط به نمادهای خچرخش، خلنت، خمحور، خزر،خپویش، خفنر، ختراک ،خدیزل ،خموتور ،خکمک،خریخت می باشد که توانسته اند در فصل پایانی سال 1397 بیش از 30 درصد از فروش کل سال خود را محقق نمایند.

بدترین عملکرد نیز مربوط به نمادهای #خپارس #خاذین و #خکاوه است که عملکرد آنها در فصل پایانی سال کمتر از 20 درصد کل فروش آنها در سال 1397 بوده است.

نماد خودرو به عنوان مهمترین شرکت در صنعت خودرو در زمستان عملکرد قابل قبولی داشته ولی نماد خساپا نتوانسته عملکرد خوبی از خود به جا بگذارد.

نمودار ذیل به روشنی عملکرد شرکتهای فعال در این صنعت را در سال 1397 نشان می دهد.printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code