|   بررسی آمار معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 2...   |
تاریخ انتشار: 4/13/2019 3:49:00 PM تعداد بازدید: 220 تعداد نظرات ارسالی: 8 نویسنده: abagheri
بررسی آمار معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 24 فروردین 1398

ارزش معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در همن ماه، به بیش از 1691 میلیارد تومان رسیده است. فولاد ، ذوب، فملی ، فایرا و فخوز بیشترین  سهم را در ارزش معاملات بورس کالا در فروردین ماه 1398 داشته اند


 

آمار معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 24 فروردین 1398

 


همانطور که در نمودار فوق مشاهده می نمایید، ارزش معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در همن ماه، به بیش از 1691 میلیارد تومان رسیده است. فولاد ، ذوب، فملی ، فایرا و فخوز بیشترین  سهم را در ارزش معاملات بورس کالا در فروردین ماه 1398 داشته اند. 
در حالی که هنوز یک هفته کاری تا پایان فروردین 1398 باقی مانده است، حجم معاملات در رینگ صنعتی بورس کالا 
نسبت به فروردین سال قبل، 21 درصد و ارزش معاملات 123 درصد رشد داشته است.


آمار معاملات رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 24 فروردین 1398


 

 

آمار معاملات شرکت فولاد مبارکه در رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 24 فروردین 1398همانطور که در نمودار فوق مشاهده می نمایید، ارزش معاملات فولاد در 24 روز ابتدایی فروردین ماه، به بیش از 807 میلیارد تومان رسیده است. 
رشد بیش از 14 درصدی در حجم و 125 درصدی در ارزش معاملات را در فروردین 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده ایم.


آمار معاملات شرکت ذوب آهن در رینگ صنعتی بورس کالا در پایان 24 فروردین 1398همانطور که در نمودار فوق مشاهده می نمایید، ارزش معاملات ذوب در 24 روز ابتدایی فروردین ماه، به بیش از 170 میلیارد تومان رسیده است. 
رشد بیش از 664 درصدی در حجم و 1170 درصدی در ارزش معاملات را در فروردین 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده ایم.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code