|   جمع بندی پتروشیمی ها در تیر ماه   |
تاریخ انتشار: 8/4/2019 2:50:00 PM تعداد بازدید: 88 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
جمع بندی پتروشیمی ها در تیر ماه

اگر بخواهیم جمع بندی از عملکرد این گروه داشته باشیم، می توان گفت که بهترین عملکرد در تیرماه مربوط به... 

 

بعد از بررسی تک به تک نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی، اگر بخواهیم جمع بندی از عملکرد این گروه داشته باشیم، می توان گفت که بهترین عملکرد در تیرماه مربوط به شپدیس بود که فروش آن نسبت به ماه قبل (خرداد) بیش از 137 درصد رشد داشته است و بعد از آن جم، پارس، شبصیر و شاراک بود که آنها هم نسبت به ماه قبل، رشد فروش را تجربه کرده اند.
بدترین عملکرد هم در تیر ماه مربوط به کرماشا و شیراز بود که به ترتیب افت 70 و 35 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه کرده اند.

در جدول و نمودار فوق، خلاصه عملکرد شرکتهای صنعت پتروشیمی در #تیرماه قابل مشاهده است.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code